get the book / lataa kirja!

Julkaisut

30.3.2009

 1. Logiikan perusteet, Osa I:n harjoitusten ratkaisut, Gaudeamus, Hämeenlinna 1974, 125 s.
 2. "Marxilais-leniniläinen näkemys tiedon rajoista", Katsaus 1/1976, s. 12-18.
 3. "Porvarillisen tieteenfilosofian tyyppiesimerkki", arvostelu teoksesta O. Ketonen, Se pyörii sittenkin, WSOY 1976, Tiede ja edistys 1/1976, s. 65-67.
 4. "Idealistinen ja materialistinen 'reflektio'", Soihtu 3/1978, s. 81-83.
 5. Logiikan ja joukko-opin peruskurssi, Helsingin seudun kesäyliopisto, Helsinki 1978, 118 s.
 6. "Marxilainen uskontokritiikki", Arvostelu teoksesta V. Oittinen, Marxilainen uskontokritiikki, Kansankulttuuri 1979, Vartija 3/1980, s. 142-144.
 7. Ristiriidan käsitteet Marxilla, Tutkijaliitto, Helsinki 1980 1. painos, 1982 2. painos, 173 s.
 8. "Ristiriidat ja dialektiikka", Tiede ja edistys 5:4 (1980), s. 50-52.
 9. "Totuuden lähestymisen ajatus Engelsillä", teoksessa I.Niiniluoto et al. (toim.), Totuus, Helsingin yliopiston Filosofian laitoksen julkaisuja, Helsinki 1980, s. 39-49.
 10. "Tolstoi ja rauha", Vartija 5-6/1981, s. 228-234.
 11. Logiikan johdantokurssi, Helsingin seudun kesäyliopisto, Helsinki 1981 1. painos, 1982 2. korj. painos, 1983 3. korj. painos, 95 s.
 12. "Looginen kielentutkimus", teoksessa Kielitieteen ja filosofian suhteesta, Suomen kielitieteellinen yhdistys, Turku 1981, s. 5-18.
 13. "Olemuksen käsitteestä", teoksessa E. Itkonen et al. (toim.), Ajatuksen ja toiminnan tiet, Matti Juntusen muistokirja, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 1981, s. 69-82.
 14. "Widerspruch und Antinomie", teoksessa W.R. Beyer (toim.), Hegel-Jahrbuch, Pahl-Rugenstein Verlag, Köln 1981, s. 69-82.
 15. "Käsitteelliset viitekehykset", teoksessa Viitekehykset, hahmontunnistusprosessit ja luonnollinen kieli, Suomen kielitieteellinen yhdistys, Turku 1982, s. 29-45.
 16. "Tiede ja uskonto", Vartija 95:5-6 (1982), s. 313-317.
 17. "A logical analysis of points of view", Abstracts of the 7th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Vol. 2: Abstracts of sections 5 and 12, Salzburg 1983, s. 62-64.
 18. "Dialectics and Points of View", Ajatus 39 (1983), s. 218-231.
 19. A.Hautamäki, M-L. Kakkuri-Knuuttila, P. Korhonen, J. Lehtovuori, J.Manninen ja R.Tainio, Johdatusta ongelmien tieteelliseen käsittelyyn, Helsingin kauppakorkeakoulun kuvalaitos, Helsinki 1983 2. uud. painos.
 20. "Käsitteiden logiikasta", teoksessa L. Alanen, T.Lumme ja L.Taiminen (toim.), Huippuluokan tutkielmia, Helsingin yliopiston Filosofian laitoksen julkaisusarja, Helsinki 1983, s. 1-7.
 21. "On the logic of viewpoints", Bulletin of the section of Logic 1982: Vol. 11., Number 1/2, Polish Academy of Sciences, Institute of Philosophy and Sosiology, Warsaw-Lodz 1983, s, 62-64.
 22. "Scientific change and intensional logic", Philosophica 32, 1983(2), s. 25-42.
 23. "The Logic of Viewpoints", Studia Logica XLII, 2/3 (1983), s. 187-196.
 24. "Remarks on Prof. Mitroff's papers" teoksessa M.Soismaa (toim.), Proceedings, Seminar on Methodology in Management and Business Research 1983, Helsingin kauppakorkakoulun kuvalaitos, Helsinki 1983, s. 47-51.
 25. "Teesejä oloiden relatiivisuudesta" teoksessa L. Haaparanta (toim.), Olio, Helsingin yliopiston Filosofian laitoksen julkaisuja 3/1984, Helsinki 1984, s. 172-175.
 26. "Tutorial on philosophical approaches related to conceptual modelling", teoksessa H. Kangassalo (toim.), Third scandinavian research seminar on information modelling and data base management, Acta Universitas Tamperensis, ser. B, vol 22, Tampereen yliopisto, Tampere 1984, s. 15-33.
 27. "Epistemologinen relativismi", Ajatus 42 (1985), s. 22-40.
 28. "On the structure of theories", teoksessa K. Lilja, K. Räsänen ja R. Tainio (toim.), Problems in the Redescription of Business Entreprises, Helsingin kauppakorkakoulun kuvalaitos B-37, Helsinki 1985, s. 137-139.
 29. "Tieteellinen realismi Niiniluodon tapaan", Tiede ja edistys 3/1985, s. 254-257.
 30. "Asiantuntijajärjestelmät tulevat", Kirjastolehti 1/1986, s. 20-23.
 31. "Filosofia ja arvot", teoksessa T. Lumme ja E. Saarinen (toim.), Todennäköisiä tutkimuksia, Ilkka Niiniluodon 40-vuotispäivän kunniaksi, Helsingin yliopiston Filosofian laitoksen julkaisusarja 1/1986, Helsinki 1986, s. 27-31.
 32. "Koneäly ja inhimillinen ajattelu", teoksessa M. Karjalainen, J. Seppänen ja M. Tamminen (toim.), STEP-86 Invited Papers: AI and Philosophy, Finnish Society of Information Processing Science, TKK, Espoo 1986, s. 4-14.
 33. Points of View and their Logical Analysis, Acta Philosophica Fennica 41, Helsinki 1986, 156 s.
 34. "Artificiell intelligens och expert system", Nya Argus 8/1987, s. 152-154.
 35. "Elektronisten laitteiden vianetsinnän asiantuntijajärjestelmät", teoksessa Elektroniikkapäivät 87, INSKO, Helsinki 1987.
 36. "Intelligent knowledge management, Putting databeses and expert systems together", teoksessa P. Uusipää (toim.), Advances in Man-Machine Interactions, VTT, Espoo 1987, s. 61-72.
 37. "Tekoäly vianetsinnän avuksi", Prosessori 9/1987, s. 42-44.
 38. "Dialectical Inquiring System", teoksessa H.H. Holz ja J. Manninen (toim.), Annalen der international Gesellschaft für dialektische Philosophie Societas Hegeliana IV, Vom Werden des Wissens - Philosophie, Wissenschaft, Dialektik, Pahl-Rugenstein, Köln 1988, s. 203-207.
 39. A.Hautamäki ja M. Saraste, "Hermoverkot, aivot ja koneet - Teuvo Kohosen haastattelu", Tiede ja edistys 2/1988, s. 122-133.
 40. A.Hautamäki (toim.), Kognitiotiede, Gaudeamus, Helsinki 1988, 184 s.
 41. "Tekoäly, logiikka ja tiedon esittäminen", teoksessa A.Hautamäki (toim.), Kognitiotiede, 1988, s. 157-178.
 42. "Tekoäly, Nykytilanne ja kehitysnäkymät", Paperi ja Puu 1/1988, s. 38-39.
 43. "Tekoäly - sen nykytilanne ja kehitysnäkymät", UJOCS, Joensuu 1988, s. 22-24.
 44. "Tietokoneen minuus", teoksessa I. Niiniluoto ja P.Stenman (toim.), Minä, Suomen filosofinen yhdistys, Helsinki 1988. s. 111-121.
 45. A.Hautamäki ja S. Kuusela, "Älykkäät tietokoneavusteiset opetusohjelmat", M. Mäkelä, S. Linnainmaa ja E. Ukkonen (toim.), STeP-88, Vol. 2, Contributed Papers: Methodology, Helsinki 1988, s. 687-694.
 46. A.Hautamäki ja T. Seppänen, "Julkinen hallinto kehittyy tietotekniikan avulla - Sosiaalitoimen itsepalvelujärjestelmä helppo ja hauska käyttää", Suomen Kunnallislehti 15/1989, s. 37-39.
 47. "Kognitiotieteen filosofiset perusteet", teoksessa H. Tiitinen (toim.), Kieli, Kognitio ja Tekoäly, Kompleksi ry ja Simpleksi ry, Helsinki 1989, s. 3-8.
 48. "Palveleva korkeakoululaitos", Tiedepolitiikka 2/1989, s. 36-37.
 49. "Ajatuksia tekoälystä", Tiede ja edistys 3/1990, s. 218-221.
 50. Arvostelu teoksesta E. Saarinen ja E. Miettinen, Muutostekijä, WSOY 1990, Helsingin Sanomat 2.6.1990.
 51. Arvostelu teoksesta J. Naisbitt ja P. Aburdene, Megatrendit 2000, WSOY 1990, Helsingin Sanomat 28.7.1990.
 52. Arvostelu teoksesta M. Maccoby, Miksi tehdä työtä?, Otava 1990, Helsingin Sanomat 9.10.1990.
 53. "Hermoverkot: Periaatteet, tekniikka ja filosofinen tulkinta", teoksessa E. Marjomaa (toim.), Tekoäly ja filosofia, Tampereen filosofian laitoksen julkaisuja, Tampere 1990, s. 90-108.
 54. "Julkisen hallinnon palvelustrategiat, Uusi menetelmä julkisen palvelun kehittämiseen", Suomen Kunnallislehti 16/1990, s. 30-32.
 55. "Kognitiotiede, uusi monitieteellinen tutkimusalue", Korkeakoulutieto 2/1990, s. 48-49.
 56. "Muutos ja muuttumattomuus, tekoälyn frame-ongelma", teoksessa I. Halonen ja H. Häyry (toim.), Muutos, Suomen filosofinen yhdistys, Helsinki 1990, s. 146-154.
 57. "Prosessien semantiikka", (venäjäksi) Semantiikka, Tiede ja Tekniikka I, (venäjäksi), Moskova 1990, s. 117-120.
 58. "Raili Kaupin käsitekalkyylit", Kirjastotiede ja informatiikka 9(4), 1990, s. 95-97.
 59. "Verkostotalous ja tietohallinto", Kirjastotiede ja informatiikka 9(4), 1990, s. 98-104.
 60. A.Hautamäki, T. Seppänen ja A. Vepsäläinen, Kunnan palvelut ja tietotekniikka, Johdatus palvelustrategiamenetelmään, KATKO, Helsinki 1990. 38+14 s.
 61. A.Hautamäki, T.Ojala, T. Savaspuro ja T. Seppänen, Kuntien palvelustrategiat, Kunnan palvelut ja tietotekniikka (KUNPA)-projektin loppuraportti, KATKO, Helsinki 1990, 189 s.
 62. A.Hautamäki, M. Mäkelin T. Savaspuro, T. Seppänen ja A. Vepsäläinen, Palvelustrategiat julkisessa hallinnossa, Hyvinvointi 1990-luvulla, SITRA, Jyväskylä 1990. 253 s.
 63. Arvostelu teoksesta O. Riihinen (toim.), Suomi 2017, Gummerus 1990, Helsingin Sanomat 4.1.1991.
 64. Arvostelu teoksesta S. Zuboff, Viisaan koneen aikakausi, Uusi tietotekniikka ja yritystoiminta, Otava 1990, Helsingin Sanomat 10.3.1991.
 65. Arvostelu teoksesta H. Broms ja V. Paavola, Tarokkijohtaminen, Otava 1990, Helsingin Sanomat 1.8.1991.
 66. "Julkisten palvelujen maksullisuutta lisättävä", Uusi Suomi 5.2.1991.
 67. "Ongelmanratkaisumenetelmät", Futura 10:3, 1991, s. 14-18.
 68. "Palvelujen tehostaminen on kuntien elinehto", Ajankohtaista Vantaalta 1/1991, s. 12-14.
 69. "Tietoyhteiskunta on palveluyhteiskunta", Tekniikan näköalat 1/1991 (Tekes), s. 12-13.
 70. "Tietävät ja taitavat koneet, Keskustelua representaatioista" Arpakannus 1/1991, s. 12-20.
 71. Hautamäki Antti (toim.), Palvelustrategiat Parrasvaloissa, Näkökulmia KUNPA-projektiin, KATKO, Helsinki 1991, 69 s.
 72. "A Conceptual Space Approach to Semantic Networks", Computers & Mathematics with Applications 23 (1992), 6-9, March-May, s. 517-526. Julkaistu myös teoksessa F. Lehmann (toim.), Semantic Networks in Artificial Intelligence, Pergamon Press, Oxford 1992, s. 517-526.
 73. A.Hautamäki ja G. Nyman (toim.), Kognitiotiede ja koneäly, Suomen tekoälyseuran julkaisuja no. 6., Helsinki 1992, 154 s.
 74. "Kognitiotieteen yleiset lähtökohdat ja suuntaukset", teoksessa A.Hautamäki ja G. Nyman (toim.), Kognitiotiede ja koneäly, 1992, s. 1-9.
 75. "Mentaaliset representaatiot" teoksessa O. Aaltonen et al. (toim.), Kielen vastaanotto ja käsittely aivoissa, Kuulon, kognition ja kommunikaation tutkimusyksikkö, Turku 1992, s. 171-179.
 76. "Palvelua vai itsepalvelua", teoksessa T. Pyykkönen (toim.), Liikuntatieto, Liikuntatieteellinen seura, Helsinki 1992, s. 39-51.
 77. Hautamäki Antti ja Vesa Paavola, Palvelustrategiat ja organisaation ohjaaminen, Helsingin kaupungin tietokeskuksen keskustelualoitteita 1992:3, Helsinki 1992, 25 s.
 78. Tehokkaat palveluorganisaatiot, Palvelustrategioiden suunnittelumenetelmä ja työkirja, VAPK, Helsinki 1992, 91 s.
 79. "Tehokkaiden palvelujen strategiat", Dialogi 4/92.
 80. "Tutkimus- ja kehittämiskeskus - tarvitaanko sitä?", Dialogi 8/92.
 81. "Tietävät ja taitavat koneet, Keskustelua representaatioista" teoksessa I. Halonen et al. (toim.), Taito, Suomen filosofinen yhdistys, Helsinki 1992, s. 169-180.
 82. Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän liiketoimintasuunnitelma, Suunnitteluohjeet ja -lomakkeet, SAOL, Helsinki 1993, 49 s.
 83. "Hyvinvointivaltio etsii vapauttaan", Image 1/1993, s. 36-38.
 84. "Kognitiotiede", hakusana teoksessa E. Hyvönen, I. Karanta ja M. Syrjänen (toim.), Tekoälyn ensyklopedia, Gaudeamus, Hämeenlinna 1993, s. 53-61.
 85. Antti Hautamäki (toim.), Kuntayhtymän selviytyminen - esimerkkinä ammatillinen koulutus, Itsehallintoprojektin julkaisuja 1/1993, Sisäasiainministeriö, Helsinki 1993, 64 s.
 86. Hautamäki (toim.), Muutosjohtaminen ja tietotekniikan hyödyntäminen, Mitä julkisen hallinnon johtajan tulee tietää tietotekniikasta, Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta, Juhta, Julkaisu 6/1993, Helsinki 1993, 110 s.
 87. "Johdanto", teoksessa J. O. Andersson, A. Hautamäki, R. Jallinoja, I. Niiniluoto ja H. Uusitalo, Hyvinvointivaltio ristiaallokossa, arvot ja tosiasiat, WSOY, Porvoo-Helsinki-Juva 1993, s.12-16.
 88. "Spontaaniin yhteiskuntaan - hyvinvointia ilman valtiota", teoksessa J. O. Andersson, A. Hautamäki, R. Jallinoja, I. Niiniluoto ja H. Uusitalo, Hyvinvointivaltio ristiaallokossa, arvot ja tosiasiat, WSOY, Porvoo-Helsinki-Juva 1993, s.133-246.
 89. "The National Research and Development Centre for Welfare and Health - new kind of expertise", Dialogue 1993, s. 5.
 90. "Tilaaja-tuottajamalli ja sosiaali- ja terveyspalvelut", Dialogi 4/1993, s. 13-15.
 91. "Tilaaja-tuottajamalli kuntien palvelujen ohjauskeinona", Kunnallistieteellinen aikakauskirja, Vol. 21, 4/1993, s. 159-164.
 92. "Tutkimus- ja kehittämistyö", teoksessa L. Haaparanta, I. Koskinen, E. Oesch ja T. Vadén (toim.), Malli Metodi Merkitys, Esseitä Veikko Rantalan 60-vuotispäivän kunniaksi, Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta, Vol. 49, Tampere 1993, s. 159-170.
 93. Arvostelu kirjoista Matti Vapaavuori (toim.), Miten tutkimme tulevaisuutta?, Painatuskeskus 1993, ja Mika Mannermaa, Tulevaisuus - murroksesta mosaiikkiin, Otava 1993, Helsingin Sanomat 14.11.1993.
 94. Antti Hautamäki ja Vesa Paavola, Tuottaa vai tilata? Palvelujen järjestämisen vaihtoehtoisista tavoista, Helsingin kaupungin tietokeskuksen keskustelualoitteita 1993:2, Helsinki 1993, 29 s.
 95. Johtajan tietotekniikan aapinen, Mitä johtajan ainakin tulee tietää tietotekniikasta, JUHTA, Helsinki 1994, 23 s.
 96. Antti Hautamäki ja Marja Mäkipeska, Laatupolitiikkaa julkiselle sektorille? Peruspalvelujen laadunhallinnan tarve ja keinot, Valtiovarainministeriö, Painatuskeskus, Helsinki 1994, 48 s.
 97. "Tietoisuus - ainetta vai henkeä?", teoksessa R. Lehti ja T. Markkanen (toim.), Tieteen tienhaaroja, Ristiriitojen kautta tietoon, URSA, Helsinki 1994. s. 132-140. Julkaistu myös aikakausilehdessä Vapaa ajattelija 3/1994, s. 16-21.
 98. "Ihminen modernissa maailmassa", teoksessa J. Korolainen (toim.), Mahdollisuuksien murros, Seurakunnan kriisiopas, Kirjapaja, Helsinki 1994, s. 11-16.
 99. "Tilastokeskuksen laatupolitiikkaa kehittämään", teoksessa Survey-tutkimus ja laatu, Raportti n:o 1994:3, Tilastokeskus, Helsinki 1994, s.52-54.
 100. ”Opetussuunnitelmauudistus lähentää kouluja yritysmaailman ajatustapoihin”. SLOL Jäsentiedote 1/94, s. 9-10.
 101. Laatu sosiaalipalveluissa, Aineistoa laatutyötä varten, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, Sosiaaliviraston julkaisusarja C, Helsinki 1994, 21 s.
 102. "Hyvinvointi spontaanissa yhteiskunnassa", teoksessa Kansalaisen hyvinvoinnin tulevaisuus, Puheenvuoroja, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry, Sosiaaliturvan Keskusliitto ry ja Terveyskasvatuksen keskus ry, Helsinki 1995, s. 30-38.
 103. Kohti kuntien ja valtion yhteisvastuuta, Kunnan ja valtion suhteiden uudistamislinjat, Sisäasiainministeriö, Kuntaosaston julkaisu 1/1995, Helsinki 1995, 47 s.
 104. Towards the Joint Responsibility of Local and Central Government, New Directions for Local and Central Government Relations, Ministry of the Interior FINLAND, Kuntaosaston julkaisu 3/1995, Helsinki 1995, 52 s.
 105. Antti Hautamäki ja Vesa Paavola, Laman merkit työyhteisössä, Muutos, organisaatiokulttuuri ja kognitiiviset mallit, Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 1995:2, Helsinki 1995, 75 s.
 106. "Tutkittavana kaupungin konsernijohtaminen", Kvartti 2/1995, s. 9-11.
 107. "Hyvinvointipalveluklusterit - verkostotaloutta palveluissa", Kvartti 3/1995, s. 24-30.
 108. "Kohti kuntien ja valtion yhteisvastuuta - kunnan ja valtion suhteiden uudistamislinjat", Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2/1995, s. 164-167.
 109. Arvostelu kirjoista Kauko Aronen, Kova hyvinvointiyhteiskunta, Acta-sarja no. 43, Suomen kuntaliitto 1994, ja Kauko Aronen, Kuntien yhteistyö ja verkostoituminen palvelutuotannossa, Acta-sarja no. 36, Suomen kuntaliitto 1994, Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2/1995, s. 179-181.
 110. Kaupunkiko yritys? Kaupungin strateginen johtaminen ja konserniajattelu, Helsingin kaupungin tietokeskus, Keskustelualoitteita 1995:4, Helsinki 1995.
 111. "The Main Paradigms and Challenges of Cognitive Science", teoksessa Pylkkänen Paavo ja Pylkkö Pauli (toim.), New Directions in Cognitive Science, Proceedings of the International Symposium, Saariselkä, 4-9 August 1995, Lapland, Finland, Finnish Artificial Intelligence Society, Helsinki 1995, s. 25-31.
 112. "Johdanto", teoksessa A. Hautamäki, E. Lagerspetz, J. Sihvola, J. Siltala ja J. Tarkki, Yksilö modernin murroksessa, Gaudeamus, 1996, s. 7-12.
 113. "Individualismi on humanismia", teoksessa A. Hautamäki, E. Lagerspetz, J. Sihvola, J. Siltala ja J. Tarkki, Yksilö modernin murroksessa, Gaudeamus, 1996, s. 13-44.
 114. "Miten kaupunkia pitäisi johtaa?", Kvartti 1/96 (Helsingin kaupungin tietokeskuksen neljännesvuosijulkaisu), s. 13-19.
 115. Lindeman Ari, Mäkipeska Marja, Hautamäki Antti ja Wires Tuula-Marja, Oma Suunta, Työn ja elämän yksilölliset valinnat, Ekonomia Oy, Forssa 1996, 47 s.
 116. ”Uusi hyvinvointimalli, avuttomuudesta elämänhallintaan”, teoksessa Esko Aho, Tarja Gronberg, Georg Ehrnrooth, Antti Hautamäki, Jan-Magnus Jansson, Klaus Kinkel, Jaakko Numminen, Seija Pihlajaviita-Kiviluoma ja Terho Pursiainen, Heräävä maailma, Kirjayhtymä, Juva 1996, s. 37-52.
 117. Antti Hautamäki ja Vesa Paavola, ”Lautakuntien roolia tarkistettava” Vieraskynä-artikkeli, Helsingin Sanomat 11.8. 1996.
 118. ”Holhouksen kirous, Miksi sosiaaliturva ei takaa tyytyväisyyttä?”, Futura 2/96, s. 13-16.
 119. ”Kuka on filosofi?” teoksessa A.A.Kieseppä, Sami Pihlström ja Panu Raatikainen (toim.), Tieto, totuus ja todellisuus, Gaudeamus, Tampere 1996, s. 329-333.
 120. Antti Hautamäki (toim.), Suomi teollisen ja tietoyhteiskunnan murroksessa, Tietoyhteiskunnan sosiaaliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset, Sitra 154, Helsinki 1996.
 121. ”Saako asiakas itse valita omat palvelunsa?”, teoksessa Tuula Salmela (toim.), Autetaanko asiakasta - palvellaanko potilasta?, Atena Kustannus Oy, Jyväskylä 1997, s. 96-108.
 122. ”Tietoyhteiskunta kaikkien ehdoilla”. TietoyhteiskuntaFoorumi 1/1997, s. 6-9.
 123. ”Suomi tarvitsee luottamusta ihmiseen”, Vieraskynä-artikkeli, Helsingin Sanomat 12.4.1997.
 124. ”Tietoyhteiskunta on arvoton”, kolumni Tietoviikko-lehdessä 16.5.1997.
 125. ”Strategia päivitetään Sitran johdolla”, TietoyhteiskuntaFoorumi 2/1997, s. 6-7.
 126. ”Hyvä elämä kansalaisten Suomessa”, teoksessa Kimmo Kajaste (toim.), Suomalainen mahdollisuus, Näkökulmia hyvinvointimme tulevaisuuteen, Oy Edita Ab, Helsinki 1997, s. 32-51.
 127. ”Kansalaisten puolella keskitettyä ohjausta vastaan”, arvostelu kirjasta Juhani Nummela ja Aimo Ryynänen: Kansalainen ja uusi hallinto. Hyvinvointivaltiosta vastuulliseen perusoikeusyhteiskuntaan, Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 1996. Kunnallistieteellinen aikakausikirja 1/1997, s. 207-210.
 128. Pylkkänen Paavo, Pylkkö Pauli and Hautamäki Antti (eds.), Brain, Mind and Physics, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 33. IOS Press, Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokyo, Washington, DC, 1997.
 129. ”The Main Paradigms of Cognitive Science”, teoksessa, 1997, s. 26-33.
 130. ”Tietoyhteiskunta haastaa osaamisen”, TietoyhteiskuntaFoorumi 3/1997, s. 40-41.
 131. ”Tasa-arvoa vai oikeudenmukaisuutta terveydenhuoltoon”, Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 1/1997, s. 64-65.
 132. Antti Hautamäki ja Vesa Paavola, ”Ryhmäajattelu vai lumetiimi”, Johtoaihe-artikkeli, Talouselämä 39, 21.11.1997, s. 46.
 133. “Tietotekniikka merkitysten välittäjänä”, ITK-98. Interaktiivinen teknologia koulutuksessa. Tuntematon tietoyhteiskunta. Aulanko Hämeenlinna 17.-18.4.1998. Kongressijulkaisun toimitus Varpu Kuuliala ja Elina Suojoki, s. 60-62.
 134. “Innovaatiot ja sosiaalinen pääoma”, teoksessa Jouko Kajanoja, Jussi Simpura (toim.), Sosiaalinen pääoma, Käsite ja sen soveltaminen sosiaali- ja talouspolitiikassa, VATT, Helsinki 1998, s. 89-92.
 135. “Tietoyhteiskunnan ristiriitainen tulevaisuus”, TietoyhteiskuntaFoorumi 3-4/1998, s. 6-7.
 136. “Arvot ja politiikka jälkimodernissa yhteiskunnassa”, teoksessa Kimmo Kajaste (toim.), Arvomme yhteiskunnassa, Edita, Helsinki 1998, s. 153-170.
 137. “Millä lihaksilla tietoyhteiskuntaan?”, Tietoyhteiskunta tulee, mutta miten?, The information society is coming, but how?, Sonera Oy, Julkaisusarja 1/99, s. 15-19.
 138. “Tietoyhteiskunnan kehitys ei automaattisesti palvele ihmistä”, teoksessa Insinöörin etiikka tietoyhteiskunnassa Versio 2.0, Insinööriliiton etiikkatyöryhmä, Insinööriliitto, Mynäprint Oy 1999, s. 8-17.
 139. “Kuntien tulopohjan kehittäminen”, Hallinto 2/1999, s. 35-37.
 140. “Kogemusi infoühiskonna rajamisest Soomes, Kokemuksia tietoyhteiskunnan rakentamisesta Suomessa”, teoksessa Eesti teel infoühiskonda, Virto matkalla tietoyhteiskuntaan, Sonera, Helsinki 1999, s. 39-44.
 141. “Osaaminen ja identiteetti informaatioajan haasteina”. Kuntakoulutuksen vuosikertomus 1999, Kuntakoulutus OY, s. 17-19.
 142. “Muotoilu luo merkityksiä”, Taito, Suomalaisen käsityön lehti 2/2000, s. 39. (“Design skapas betydelser”, Taito, Handverk & Design 2/2000, s. 3.)
 143. “Globaalin verkostotalouden vaikutukset Suomessa”, teoksessa Saku Mantere (toim.), Globalisaation eetiset haasteet, Tekniikan Akateemisten Liitto, Helsinki 2000, s. 21-26.
 144. ”Esipuhe”, teoksessa Castells Manuel ja Himanen Pekka, Suomen tietoyhteiskuntamalli. Sitran julkaisu 242. Vantaa: WSOY 2001. S. 5-8.
 145. Saariluoma Pertti, Kamppinen Matti & Hautamäki Antti (toim.) Moderni kognitiotiede. Gaudeamus, Helsinki 2001, 270 s.
 146. Hautamäki Antti ja Pylkkänen Paavo, ”Kognitiotieteen historiaa” teoksessa Saariluoma Pertti, Kamppinen Matti & Hautamäki Antti (toim.) Moderni kognitiotiede. Gaudeamus, Helsinki 2001, s. 10-25.
 147. Suomi muutosten edellä, Raportti Suomen haasteista. Sitran raportteja 6, Helsinki 2001, 74 s.
 148. ”Finland kan visa vägen som mjukt ICT-kluster”. Forum for Ekonomi och Teknik 12/2001, p. 14.
 149. ”Hyvinvoinnin riskitekijöitä”, teoksessa Toimiva Oikeusvaltio, Eduskunnan ja oikeuslaitoksen järjestämä seminaari 14.11.2001. Eduskunnan kanslian julkaisu 2/2002, s. 16-18.
 150. ”Estetiikka ja osaava insinööri”. Kolumni. Insinööri 3/2002, s. 11.
 151. ”Innovaatiostrategiat aluekehityksessä” teoksessa Alueiden tulevaisuuden haasteet – osaaminen, yhteistyö, hyvinvointi. Sisäministeriön julkaisu 12/2002, s. 25-40.
 152. ”Kova ja pehmeä teknologia”. Kolumni. Vanhustyö, Seniorarbete 4/2002, s.3.
 153. ”Globalisaatio ja Suomen haasteet”. Ecomomic Trends 6/2003, s. 30.
 154. Kyllä Amerikka opettaa, Hyvinvointivaltio muutosten edessä. Sitran julkaisu 259. Edita: Helsinki 2003, 124 s.
 155. ”Yhteisöllisyys ja hyvinvointi(valtio)”, teoksessa Meillä Euroopassa, Juhlakirja Professori Päivi Setälälle 20.1.2003. Otava: Keuruu 2003. s. 224-236.
 156. ”Uudistu tai tuhoudu! Suomi pärjää uudistumalla”, teoksessa Tuovi Allén (toim.), Askelmerkit tulevaisuuteen, Suomi 2015 -ohjelman loppuraportti, Sitran raportteja 34, Helsinki 2003, s. 14-21.
 157. Hautamäki Antti ja Lemola Tarmo (toim.), Suomi uuteen nousuun, Innovaatiot ja osaaminen huipputasolle. Sitran raportteja 39. Helsinki 2004, 70 s.
 158. ”Saatteeksi”, teoksessa Jukka Jääsekeläinen, eWelfare, Tuottava tietotekniikka hyvinvointipalveluissa. Sitran raportteja 41. Helsinki 2004, s. 3-6.
 159. ”Saatteeksi”, teoksessa Karl-Erik Michelsen, Kansainvälistyvä Yliopisto, Suomalaisen yliopistojärjestelmän haasteet, Sitran julkaisu 270. Edita: Helsinki 2004. s. 5-7.
 160. Hautamäki Antti ja Karjula Kyösti, ”Innovatiivisia yrityksiä tuettava kaikilla aloilla”, Vieraskynä, Helsingin Sanomat, 11.2.2005.
 161. ”Osaamiskeskittymät Suomen innovaatiostrategian ytimessä”, Aluekeskusohjelma Katsaus 1/2005, s. 6-7.
 162. Hautamäki Anti, Lehtonen Tommi, Sihvola Juha, Tuomi Ilkka, Vaaranen Heli, Veijola Soile, Yhteisöllisyyden paluu, Gaudeamus 2005.
 163. ”Johdanto”, teoksessa Hautamäki Anti, Lehtonen Tommi, Sihvola Juha, Tuomi Ilkka, Vaaranen Heli, Veijola Soile, Yhteisöllisyyden paluu, Gaudeamus 2005. s. 7-13.
 164. ”Politiikan paluu”, teoksessa Hautamäki Antti, Lehtonen Tommi, Sihvola Juha, Tuomi Ilkka, Vaaranen Heli, Veijola Soile, Yhteisöllisyyden paluu, Gaudeamus 2005. s. 31-59.
 165. ”Suomi innovaatiotoiminnan kärkimaaksi”, Visio, Teknologiateollisuuden sidosryhmälehti, 2/2005, s. 12-13.
 166. ”Globalisoituva innovaatiotoiminta”, Vieraskynä, Kauppapolitiikka 3/2005, 31.5.2005.
 167. ”Liiketoimintaosaaminen innovaatiotoiminnassa” teoksessa Lehtinen Uolevi ja Mittilä Tuula (toim.), Liiketoimintaosaaminen kilpailukykymme keskiössä, Kauppatieteellinne yhdistys ry, Jyväskylä, 2006, s. 149-253.
 168. ”Esipuhe”, teoksessa Yliherva Jukka, Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat, Sitran raportteja 64, Helsinki 2006. s. 5-6.
 169. ”Innovaatioiden ekosystemi kaupunkipolitiikan ytimessä, Innovationsekosystem i stadspolitikens kärna”, Kvartti 2/06, s. 7-15.
 170. ”Discussion Note”, Innovation Journalism Vol.3. No.4 May 29.2006.
 171. “Aasia haastaa Amerikan”, Kolumni, Suomen Kuvalehti 10.3.2006.
 172. ”Vahva yhteiskunnallinen puheenvuoro”, Tieteessä tapahtuu 4/2006, s. 53-56.
 173. ”Keskiluokka vaikeuksissa Yhdysvalloissa”, Kolumni, Suomen Kuvalehti 26.5.2006.
 174. ”Uskonto politisoituu Yhdysvalloissa”, Kolumni, Suomen Kuvalehti 21.7.2006.
 175. ”Linux vastaan Goljat”, Kolumni, Suomen Kuvalehti 29.9.2006.
 176. “Avoimet innovaatioverkostot haastavat tuottajakeskeisen innovaatiojärjestelmän.” In English: “Open innovation networks challenge the supplier-centred innovation system”
 177. ”Amerikassa politiikka on puhetaitoa”, Kolumni, Suomen Kuvalehti 3.11.2006.
 178. ”Esipuhe”, teoksessa Mokka Roope ja Neuvonen Aleksi (2006), Yksilön ääni, Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla. Sitran raportteja 69.
 179. Hautamäki Antti, Kosonen Mikko, Ståhle Pirjo ja Välikangas Liisa, ”Yrityksiltämme vaaditaan jatkuvaa uudistumista”, Puheenvuoro Helsingin Sanomissa 26.11.2006.
 180. ”Yliopistot uudessa innovaatioekologiassa”, teoksessa Itkonen Maija (toim.), Matkalla innovaatioyliopistoon – Tieteidenvälisen yhteistyön mahdollisuuksia luotaamassa. Teknillinen korkeakoulu ja Teknologiateollisuus ry, Helsinki 2006, s. 38-39.
 181. ”Innovation ecosystem in city policy: the case of Helsinki”, Helsinki Quaterly 4/2006, s. 17-21.
 182. ”Paluu Amerikkaan!”, Kolumni, Suomen Kuvalehti 26.1.2007.
 183. ”Terminaattorista kuoriutui sopupoliitikko”, Kolumni Suomen Kuvalehti 2.3.2007.
 184. Innovaatioiden ekosysteemi ja Helsingin seutu, Maailmanluokan innovaatioekologian rakentamisen lähtökohtia. Tutkimuskatsauksia 1/2007. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus.
 185. ”Demokratia menestystekijänä globaalissa kilpailussa”, teoksesssa Paasilehti Satu (toim.): Demokratia ja säädöspolitiikka, Eduskunnan juhlaseminaari 2. lokakuuta 2006. Eduskunnan kanslian julkaisu 1/2007. Helsinki: Oikeusministeriö.
 186. ”Sukupolvi N”, Kolumni, Suomen Kuvalehti 4.5.2007 (SK 18).
 187. ”Valistunut mieltymys käytäntöön”, Niin&Näin 2/2007, 122-124.
 188. ”Varo media, harrastelijat tulevat”, Kolumni, Suomen Kuvalehti 20.7.2007 (SK 29).
 189. ”Huippuyliopisto vaatii tuontiälyä”, Kolumni, Suomen Kuvalehti 10.8.2007 (SK 32).
 190. Kaukonen Erkki, Kaivo-Oja Jari, Hautamäki Antti, Innovaatiomedia, Journalismi tulevaisuuden tekijänä. Gaudeamus 2007.
 191. ”Äitien sota – taistelu urasta ja lapsista”. Kolumni, Suomen Kuvalehti 5.10.2007 (SK 40).
 192. ”Planetaarinen hätä ja mahdollisuuksien politiikka”. Kolumni, Suomen Kuvalehti 26.10.2007 (SK 43).
 193. "Yhdysvallat muuttuu, mutta amerkkalaisuus säilyy". Kolumni, Suomen Kuvalehti 29.11.2007 (SK48)
 194. "KyAMK Kymenlaakson innovaatioiden ekosysteemissä". Teoksessa Ala-Uotila Harri, Frilander-Paavilainen Eeva-Liisa, Lindeman Ari ja Tulkki Pasi (toim.) Oppimisympäristöistä innovaatioiden ekosysteemiin. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B Nro 46, Kotka 2007. s. 100-103.
 195. Kestävä Innovointi, Inovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Sitran raportteja 76. 2008.
 196. "Sustainable Innovation and innovation centres", Helsinki Quarterly 2/2008, 9-15
 197. "Tietoyhteiskunta täällä tänään", Tieto&tredit 4-5/2008, 5-6.
 198. Hautamäki Antti (toim.)(2008): Muutoksen Suomi, Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Sitra: Helsinki.
 199. Käsillä kestävästi . Kestävä kehitys suosii käsityötä., Taito 5/2008, 15.
 200. Vasara Petri, Hautamäki Antti, Bergroth Katja, Lehtinen Hannele, Nisson Pia, Peuhkuri Laura: Suuri Siirtymä, Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen. Sitran raportteja 79.2009.
 201. Kohti luovaa tietämystaloutta., Puheenvuoro, Suomen Kuvalehti 4/2009.
 202. Tavoitteena yliopistojen aseman parantaminen., Valtiotyönantaja 1/2009 (Valtion työmarkkinalaitoksen verkkolehti).

 


(c) 2007-2012 sustainableinnovation.fi | kestavainnovaatio.fi