get the book / lataa kirja!

Kestävä innovointi

Kestävän innovoinnin lähtökohtana on tarve suunnata innovaatiotoimintaa haastavien - ilkeiden - yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen. Tällöin innovaation käsitettä on uudistettava painottaen innovaatioiden vaikuttavuutta - impaktia -  pelkän tuottavuuden sijaan. Kestävä innovointi on innovaatiotoimintaa, joka perustuu eettisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestäville periaatteille.  Kestävän innovoinnin periaatteet ovat kestävän kehityksen rinnalla:

 

Osallistuva innovointi: innovointi henkilökunnan, asiakkaiden, käyttäjien ja kansalaisten kanssa

Jatkuva innovointi: kyky jatkuvasti uudistua ja rikkoa rajoja 

Globaali innovointi: innovointi globaalissa yhteistyössä hyödyntäen kaikkialle levittäytynyttä osaamista

Innovatiivinen johtaminen: innovaatioita mahdollistava ja kannustava johtaminen

 

Kestävän innovoinnin piiriin kuuluvat paitsi prosessi-, tuote- ja palveluinnovaatiot myös sosiaaliset ja  systeemiset innovaatiot. Hyvä lainsäädäntö, kansalaisten terveyden edistäminen, koulutus, ympäristön suojelu ja kansalaisyhteiskunnan voimistaminen voivat kaikki olla yhteiskunnallisten innovaatioiden kohteina ja tavoitteita.   

 

 

Aiheesta enemmän kirjassa Kestävä innovointi.(c) 2007-2012 sustainableinnovation.fi | kestavainnovaatio.fi