the Blog

Aurinko aseena ilmastonmuutosta vastaan

maanantai, 04.08.2008 klo 23:23/ Antti Hautamäki

Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää hiilidioksiidipäästöjen olennaista vähentämistä. Tämä ei onnistu, jos energiaa tuotetaan jatkuvasti käyttämällä (polttamalla) öljyä, kivihiiltä, turvetta tai puuta. Nopeaa luopumista näistä hiilipitoisista energialähteistä pidetään lähes mahdottomana, lähinnä korvaavien energialähteiden vähäisyyden takia.  Mutta meillä on silmiemme edessä ratkaisu, joka on toimiva, jos vain siihen valjastetaan tieteen ja teknologian saavutukset: AURINKO. 

Viime vuosina on alettu vakavasti selvittämään aurinkoenergian hyödyntämistä. Maan pinnalla käytettävät aurinkopaneelit ovat jo arkipäivää. Mutta paljon tehokkaampaan energian keräämiseen päästään hyödyntämällä avaruuteen sijoitettavia aurinkopaneeleja. Englanninkielessä puhutaan käsitteestä "space solar power system".

Maan ympäri kiertävät aurinkopaneeleja kuljettavat avaruusasemat voidaan suunnata niin, että ne ovat aina optimaalisessa asennossa suhteessa auringon säteisiin.  Avaruudessa kerättu aurinkoenergia lähetetään maan pinnalle langattomina radiolähetyksinä. Nämä lähetykset vastaanotetaan kaupunkien ja tehtaiden lähellä sijaitsevilla antenneilla. Vastaanotettu energia siirretään kuluttajille olemassa olevia sähköverkkoja pitkin. Yhdysvaltojen avaruushallinnon tiedemiehet ovat laskeneet että sähkön tuottaminen maksaa alle 10 senttiä kilowattitunnilta, mikä on siedettävissä oleva hinta.  

Tämän strategian kriittisiä kohtia ovat aurinkopaneelien ominaisuudet. Mutta uusin teknologia ja nähtävissä olevat edistysaskeleet aurinkopaneelien kehittämisessä lupaavat entistä kevyempiä, ohuempia ja tehokkaampia aurinkopaneeleja. Niiden lähettäminen avaruuteen tulee taloudellisesti mahdolliseksi. Samaan aikaan avaruusasemien teknologia kehittyy esimerkiksi NASAN ja avaruusteknologiayritysten kuten Space Exploration Technologies and Orbital Science yhteistyönä.  

Avaruusteknologiaan on viimeisen 15 vuoden aikana panostettu Yhdysvalloissa noin 100 miljardia dollaria. Myös Euroopassa ja Aasiassa on tehty merkittävää tutkimus ja kehittämistyötä avaruusteknologian piirissä. Kun tähän yhdistetään panokset uusiutuvien energialähteiden kuten aurinkoenergian tutkimukseen, niin ei voi muuta kuin yhtyä O. Glenn Smithin Herald Tribunesa 24.7. esittämään näkemykseen, että nyt on aika koota nämä tulokset ja käynnistää todella mittava hanke aurinkoenergian hyödyntämiseen avaruudesta käsin. Kyseessä on siksi suurisuuntainen ja merkittävä projekti, että siitä pitäisi tehdä kansainvälisen yhteisön yhteinen hanke, johon valjastetaan parhaat osaajat kaikista maista. Tämän hankkeen taakse on saatavissa Euroopan unioni, Yhdysvallat, Japani, Kiina ja Intia.  

Oma arveluni on, että fossiilisten polttoaineiden käyttö tullaan kieltämään seuraavien 20 vuoden aikana. Vaihtoehdot on haettava maasta (maalämpö), vedestä (vesivoima, putoukset, vuorovesi, merivirrat, aallot), ilmasta (tuulivoimalat) ja auringosta. Aurinko on ehtymätön energialähde, jonka merkityksen alamme vasta nyt tajuta. Uusi teknologia ja innovaatiot tekevät auringosta pelastajamme.

 

 

Palaute: antti@sustainableinnovation.fi


(c) 2007-2011 sustainableinnovation.fi | kestavainnovaatio.fi