the Blog

Antti Hautamäki innovaatiotoiminnan tutkimusprofessoriksi

sunnuntai, 14.12.2008 klo 22:20/ Antti Hautamäki

Tapoihini ei kuulu kirjoittaa blogia itsestäni. Mutta nyt teen poikkeuksen, koska uskon nimittämiseni innovaatiotoiminnan tutkimusprofessoriksi Jyväskylän yliopistoon ylittävän ”blogikynnyksen”.  

Olen ollut kiinnostunut innovaatioista 80-luvulta alkaen. Tähän johti erityisesti filosofian väitöskirjani, joka käsittelee näkökulmien logiikkaa. Huomasin että uudet oivallukset syntyvät kun samoja ilmiötä tarkastellaan erilaisista näkökulmista. Innovaatiot ovat tältä kannalta synteesejä, jotka ylittävät kommunikaatioyhteisössä mukana olevat näkökulmat. Kiinnitin huomiota innovaation komplementaariseen luonteeseen, siihen että alkuperäiset näkökulmat täydentävät toisiaan samalla kun ne ovat keskenään jopa ristiriidassa.

Kiinnostuin 80-luvulla myös kognitiotieteestä, jota lähestyin sekä filosofisesti että käytännön kannalta, toiminhan Nokian tutkimuskeskuksessa tekoälyn tutkijana. Toimitin ensimmäisen suomenkielisen kognitiotieteen oppikirjan, jonka nimenä oli ytimekkäästi Kognitiotiede. Vedin Suomen akatemian työryhmää, joka valmisteli ensimmäistä kognitiotieteellistä tutkimusohjelmaa. Toimin sittemmin kahden tutkimushankkeen johtajana vuosina 1990-1995.

Toimin HM&V Research nimisessä konsulttiyrityksessä johdon konsulttina vuosina 1988-1992. Loimme uuden palvelustrategiamallin, jonka avulla voitiin kehittää uusia palveluja tieto- ja viestintätekniikkaa soveltamalla. Palvelustrategia-malli on edelleen yksi merkittävimpiä analyysivälineitä palveluinnovaatioita etsittäessä.

Vuodesta 1996 toimin Sitrassa tutkimuspäällikön ja tutkimusjohtajan tehtävissä ja sittemmin Sitran innovaatio-ohjelman ohjelmajohtajana vuosina 2004-2005. Ohjelman merkittävimpiä tuloksia oli Suomen ensimmäisen kansallisen innovaatiostrategian laatiminen. Ohjelman advisorina  toimi tohtori Juhani Kuusi. Strategia-asiakirjan nimeksi tuli Suomi innovaatiotoiminnan kärkimaaksi. Lähes kaikki strategian toimenpide-ehdotukset on nyt toteutettu tai ne ovat hallituksen agendalla. Mainittakoon SHOKien perustaminen ja yliopistoreformi.

Osana innovaatio-ohjelmaa käynnistettiin globaalin tietämyksen hallinta  –hanke, jonka puitteissa lähdin vierailevaksi tutkijaksi Kalifornian yliopistoon Berkeleyhyn vuosiksi 2006 ja 2007. Olin Sitran edustajana pystyttämässä Piilaaksoon FinNode innovaatiokeskusta, joka avattiin tammikuussa 2007. Minulle oli kuitenkin merkittävämpää tilaisuus tehdä innovaatiotoimintaan liittyvää tutkimustyötä. Analysoin Piilaakson dynamiikka ja uusia innovaatiotoiminnan muotoja. Solmin kontakteja merkittäviin innovaatiotutkijoihin. Raportoin tuloksia ja havaintoja kirjassani Kestävä innovointi, josta sain nimen myös tälle sivustolle.

Osana tätä globaalin tietämyksen hallinta -hanketta rahoitettiin Charles Sabelin ja AnnaLee Saxenianin tutkimushanke Suomen teollisuuden transformaatiosta verkottuneen innovaatiotalouden aikakauteen. Tutkimus julkaistiin nimellä A Fugitive Success, Finland’s Economic Future. Tutkimus avaa ulkopuolisen kriittisen näkökulman Suomen innovaatiopolitiikkaan. 

Globaalin tietämyksen hallinta –hankkeen viimeisenä tutkimuksena ilmestyy tammikuussa Petri Vasaran ja hänen tiiminsä (Pöyry) ja minun yhdessä laatima kirja Suuri Siirtymä. Siinä osoitetaan miten tietämysverkostot toimivat ja luodaan uusia analyyttisiä työkaluja tietämysverkostojen kehittämiseen.  

Tutkimusprofessuuri antaa minulle mahdollisuuden paneutua innovaatiotoiminnan tutkimukseen. Pianopisteitä tulevat olemaan käyttäjäkeskeinen innovaatiotoiminta, erityisesti palveluissa, innovaatioiden ekosysteemien kehittäminen, oppimisen ja innovaatiotoiminnan suhteet ja innovaatiodemokratia sekä tietysti kestävät innovaatiot. Toimipaikkani on Agora Center, jossa on useita eri alojen huippututkimusryhmiä.  Niiden kanssa yhteistyössä kykenemme käynnistämään maamme oloissa uudenlaista monitieteellistä innovaatiotutkimusta. Jyväskylän seutu on myös sitoutunut rakentamaan alueelle maailmanluokan innovaatiokeskittymää. Tässä työssä haluan olla mukana.  

Lähtiessäni Sitrasta jätän taakseni 12 antoisaa vuotta yhdessä Suomen kiinnostavimmista organisaatioista. Tämä vaihe on antanut hyvät lähtökohdat siirtyä innovaatiotutkimuksen piiriin.

Ylipiston tiedote nimityksestä:

http://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2008/12/tiedote-2008-12-10-14-48-11-173926

  

Palute: antti@sustainableinnovation.fi

 


(c) 2007-2011 sustainableinnovation.fi | kestavainnovaatio.fi