the Blog

Suomi tarvitsee obamalaista elvytystä - ei eläkeriitaa

tiistai, 10.03.2009 klo 13:14/ Antti Hautamäki

Hallituksen päätös nostaa eläkeiän alaraja 63 vuodesta 65 vuoteen on jakamassa kansaa. Kansalaiset vastustavat eläkeiän alarajan nostamista. Oppositio on tarttunut hanakasti päätökseen ja vaatii sen peruuttamista. Jutta Urpilainen on nostamassa kansanliikettä hallituksen ”saneluratkaisun” torjumiseksi. Työntekijäjärjestöt ovat sanoutumassa irti yhteistyöstä hallituksen kanssa. 

Näitä uutisia lukiessa ei voi kuin ihmetellä missä maailmassa päätöksentekijät elävät. Maailman talousjärjestelmä on kriisissä, lainahanat ovat sulkeutuneet ja vienti on romahtamassa. Yritykset irtisanovat ja lomauttavat työvoimaa kiihtyvään tahtiin. Talouskasvu näyttää miinusmerkkiä. Olemme kriisin partaalla! 

Kaikki ovat periaatteessa sitä mieltä että eläkkeelle siirtymistä pitää myöhentää. Hallitus on tässä oikealla asialla. Julkisen talouden kestävyys edellyttää pidempiä työuria. Tähän tähtäävä politiikka katsotaan myönteisesti myös julkista taloutta rahoittavissa piireissä. 

Varsinainen ongelma hallituksen päätöksessä on sen politiikkaa polarisoiva vaikutus. Eläkekysymykset ovat toki tärkeitä, mutta on muistettava, että hallituksen päätöksessä puhutaan asioista, jotka aktualisoituvat vasta 5-10 vuoden kuluttua. Vaarana on, että päätöksellään hallitus itse asiassa siirtää politiikan agendan pois ajankohtaisesta talouskriisistä.  

Talouskriisin vakavuus, kun näköpiirissä on 10 prosentin työttömyys, on sitä luokkaa, että nyt pitäisi kaikkien tahojen yhdessä taistella taantuman voittamiseksi. Ei Suomi tarvitse mitään Urpilaisen peräänkuuluttamaa kansanliikettä eläkeiän korottamista vastaan. Me tarvitsemme kansanliikkeen Suomen tulevaisuuden turvaamiseksi.  

Yhdysvaltojen uusi presidentti Barack Obama on lähtenyt elvytykseen rakentamalla mahdollisimman laajaa rintamaa. 800 miljardin dollarin elvytyspaketille haettiin tukea konservatiiveilta ja sitä saatiinkin. Kaikessa toiminnassaan Obaman etsii sovintoa ja yhteistyötä. Hänen mukaansa isot ongelmat eivät liiku ollenkaan demokraatti-republikaani-akselilla vaan kysymys on Amerikan tulevaisuudesta. 

Suomella olisi paljon opittavaa Obaman elvytyslinjasta. Suomikaan ei selviä talouskriisistä ilman laajaa yhteistyötä kaikkien parlamentaaristen ryhmien ja muiden toimijoiden kanssa. Hallituksen eläkepäätös on hajottamassa yhteistä rintamaa. 

Obamalaisen elvytyksen olennainen osa on henkinen elvytys, vaikka rahaakin käytetään valtavasti. Henkinen elvytys perustuu vahvaan visioon ja toivon antamiseen kansalaisille. Yhdysvallat oli Bushin aikana ajautunut henkiseen apatiaan ja jopa alemmuuden tuntoihin. Obaman viesti on, että ”me pystymme” ratkaisemaan edessä olevat ongelmat ja nostamaan maan jaloilleen. Suomikin tarvitsee nyt kansakuntaa yhdistävän vision ja tässä hallituksella on suuri vastuu. Ei eläkeiän nostaminen kahdella vuodella ole mikään innoittava visio! 

Elvytyksen rahoittamiseksi valtio ottaa miljardikaupalla lainaa markkinoilta ja velkaantuu ennätystahtia. Tätä taustaa vasten on äärimmäisen tärkeätä, että elvytysvarat käytetään turvamaan elinkeinoelämän tuleva kilpailukyky.

Elvytyksen on kohdistuttava talouden rakenneuudistukseen ja vanhanaikaisen teollisen talouden korvaamiseen uudella tietämyspohjaisella taloudella. Voimavaroja on suunnattava koulutukseen ja tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä innovaatioihin. Innovaatiopolitiikasta on tehtävä talouden rakenneuudistuksen ohjelma. Uudistavilla elvytystoimilla luodaan uusia työpaikkoja.         

Eläkekiistan osapuolien on nöyrästi palattava neuvottelupöytään ja ryhdyttävä yhdessä ratkomaan maan vakavimpia ongelmia. Eläkeikä ei juuri nyt kuulu tähän joukkoon, väheksymättä sen pidemmän aikavälin finanssivaikutuksia. Työurien jatkaminen 65 on hieno tavoite, mutta tarvitsemme myös niitä työpaikkoja, ja juuri tulevaisuuden työpaikkojen luominen on mielestäni tämän hetken keskeinen kysymys. Siksi obamalaiselle elvytykselle on kova kysyntä.  

 

Palaute: antti@sustainableinnovation.fi      


(c) 2007-2011 sustainableinnovation.fi | kestavainnovaatio.fi