the Blog

Innovaatiopolitiikkaa uudistamaan, rahat valtionyhtiöistä

lauantai, 16.02.2008 klo 20:32/ Antti Hautamäki

Innovaatiopolitiikkaa on nyt määrätietoisesti uudistettava. Tärkeintä on lähteä siitä, että innovaatiopolitiikalla tulee olla muitakin tavoitteita kuin talouskasvu: kestävän kehityksen tukeminen ja hyvinvoinnin lisääminen ovat perusarvoja, joiden valossa tulee tarkastella kaikkia toimenpiteitä. 

Kestävä innovointi -kirja sisältää muutamia kauaskantoisia ehdotuksia, joihin pitäisi reagoida valmisteilla olevassa hallituksen innovaatiostrategiassa.  

1) Innovaatioyliopistoa tarvitaan mutta myös muita yliopistoja on kehitettävä: Suomeen tulisi rakentaa 4-5  korkealuokkaista tutkimusyliopistoa, myös muualle kuin pääkaupunkiseudulle. Hyvät lähtökohdat tähän ovat esimerkiksi Oulun yliopistolla, Turun uudella yliopistolla ja Sisä-Suomen allianssilla (Jyväskylä-Tampere) (ks. opetusministeri Sarkomaan esitys Helsingin sanomissa 16.2.2008).  

2) Maahan tarvitaan 5-6 maailmanluokan innovaatiokeskittymää. Näistä ei puhuta juuri mitään nykyisessä innovaatiopolitiikassa, vaikka juuri niiden kautta luomme edellytykset innovaatioille ja uudelle yritystoiminnalle. Tämä olisi sitä modernia aluekehitystä, joka vastaa globaalin talouden ja innovaatiotoiminnan muuttunutta luonnetta. 

Ehdotusten toteuttamiseen tarvitaan rahaa. Teen nyt kaksi ehdotusta rahoituksen järjestämiseksi: 

1) Puolet nykyisestä teknologiarahoituksesta suunnataan paikallisille (alueellisille) innovaatiokeskittymille (osittain kilpailun kautta) ja puolet edelleen kansallisiin hakuihin ja ohjelmiin. Samalla on tietysti muutenkin tehtävä työtä innovaatiokeskittyminen rakentamiseksi. Erityisesti tarvitaan paikallista yhteistyötä ja julkisen ja yksityisen sekotorin kumppanuutta. Tätä ennen on kuitenkin tehtävä strategisia valintoja ja päätettävä innovaatiokeskittymistä. Myös strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) tulisi palvella osaltaan alueellisten innovaatiokeskittymien rakentamista.

2) Valtio myy pois osakkuusyhtiöittensä osuuksia ja käyttää rahat ennen kaikkea yliopistojen kehittämiseen maailman luokkaan. Peruste: omistukset eivät ole nykyisellään strategisia eikä niitä käytetä maan kehittämiseen; ne ovat ainoastaan sijoituskohteita, joilta odotetaan mahdollisimman hyvää tuottoa (vrt. Kemijärvi). Suuntaamalla nämä rahat yliopistoille, rakentaisimme pohjaa maan pitkän aikavälin menestykselle. Näitä rahoja voisi käyttää myös alueellisten innovaatiokeskittymien rakentamiseen. Näin pelkät sijoitusomistukset muuttuisivat kansallisiksi siemenrahoiksi, joilla luodaan tulevaisuutta Tein tämän ehdotuksen Yleaamun radiolähetyksessä 14.2. keskustellessani kansleri Kari Raivion kanssa innovaatioyliopistosta.  

Mutta katsotaan mihin päästään. Eräiden osakkuusyhtiöiden omistusten arvot olivat 29.8.2007 seuraavat:

Metso Corp., 708 milj. euroa
Outokumpu, 1212 milj. euroa
Rautaruukki, 2167 milj. euroa
StoraEnso, 1224 milj. euroa

Myymällä nämä osuudet saisimme noin 5 miljardia euroa, jolla voitaisiin tukea yliopistojen kehittämistä miljardilla vuodessa viiden vuoden ajan. Tämä olisi 50 %:n lisäys ylipistojen budjettiin, joka on nyt yhteensä voin 2 miljardia euroa vuodessa. Huomatkaa, että innovaatioyliopistolle kaavaillaan 100 % lisäystä vuosibudjettiin!

Suuntaamalla nämä rahat opetuksen voimavarojen parantamiseen ja kilpailtuun tutkimusrahoitukseen, loisimme edellytykset ehdotukselleni nostaa 4-5 suomalaista yliopistoa maailmanluokkaan - ainakin tietyillä vahvoilla alueilla, joihin tulisi keskittyä. 

Nyt tarvitaan strategista otetta, jossa yhdistyy innovaatiotoiminnan edellytysten parantaminen, yliopistojen uudistaminen ja innovaatiovetoinen aluekehitys. Nämä ovat isoja poliittisia päätöksiä, jonkalaisia on oikeus odottaa maan hallitukselta. 

Palaute: antti@sustainableinnovation.fi


(c) 2007-2011 sustainableinnovation.fi | kestavainnovaatio.fi