the Blog

Vastuullinen innovaatio luo yhteiskunnallista hyvää

perjantai, 14.08.2009 klo 17:35/ Antti Hautamäki

  Professori Raimo Lovio on pitkän linjan innovaatiotutkija. Viime aikoina hän on tutkinut yritysten vastuullisuutta. Hän yhdistää kiinnostavasti vastuullisuuden innovaatioihin. Helsingin sanomissa oli mainio Lovion haastattelu talousosastolla 9.8.09. 

Vastuulliset innovaatiot luovat yhteiskunnallista hyvää. Sellaisia ovat esimerkiksi malarialääke, uusi tapa tuottaa energiaa uusiutuvista lähteistä. Vastuullisten innovaatioiden haasteena ovat suuret yhteiskunnalliset haasteet, kuten terveyden edistäminen, köyhyyden vähentäminen, nälänhätä ja ilmaston lämpeneminen.  

Voitto ei voi olla vastuullisen liiketoiminnan ainut tavoite. Tärkeää on myös miten toimitaan ja minkälaisia tuotteita päästettän markkinoille. Pitäisikö yritysten sitten tinkiä voiton tavoitteestaan? Raimo Lovion mukaan ei:  

”Yrityksillä pitäisi olla se näkemys, että jos ratkaisee todella tärkeän, laaja-alaisen ongelman, niin markkinoita syntyy, vaikka niitä ei tällä hetkellä olisi olemassa.” 

Todella hyvä tuote on vastuullinen ja käy kaupaksi, Lovio korostaa.  Pohdimme samaa asiaa Sitran yritystoiminnan tulevaisuutta pohtivassa ryhmässä viime vuonna. Sen raportti Arvot, työ ja vastuu on saatavilla verkossa blogin lopussa olevassa osoitteessa.

Entä jos markkinat eivät tuota vastuullisia innovaatioita? Lovion mukaan poliittisen järjestelmän tulisi luoda markkinoita vastuullisille tuotteille. Voitaisiin puhua vastuullisen tuotannon markkinapuutteista, joita korjaamaan tarvitaan julkisia toimenpiteitä. Paljon käytetty keino on lainsäädäntö, jota käytetään päästöjen vähentämiseen (päästörajoitukset). Toinen keino on verotuksellinen porkkana, kuten autoveron sitominen energiankulutukseen. Kolmas keino on julkiset hankinnat, joiden ehdoksi pitää asettaa ostettavien tuotteiden ja palvelujen ekologisuus ja kestävyys.  

Vastuullisuus on nyt nousemassa etualalle myös yritysten arvomaailmassa. Yhä useammin yritykset julistavat sitoutuvansa kestävään kehitykseen ja puhuvat yrityksen yhteiskuntavastuusta ja jopa yrityskansalaisuudesta. Vaikka tässä puheessa näkyy usein falskius, niin tosiasia on, että myös yritystoiminnan menestys on entistä enemmän kiinni vastuullisuudesta. Tähän vaikuttavat kansalaisjärjestöjen valppaus ja epäkohtien julkistaminen, kuluttajien vaatimukset, työntekijöiden odotukset ja jopa rahoittajien ja omistajien asettamat ehdot.  

Professori Lovion vastuullisten innovaatioiden käsite on hyvin lähellä esittämääni kestävän innovaation käsitettä. Professori Vesa Harmaakorpi on myös vakuuttunut kestävän innovaation merkittävyydestä.

Ehdotan nyt Suomen innovaatiotutkijoille, että kokoamme voimamme kestävän ja vastuullisen innovaatiotoiminnan edistämiseen sekä tutkimuksen että yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin. Eräs vaikutussuunta on kansallinen innovaatiopolitiikka, jossa kestävän innovoinnin tavoite on saatava vahvemmin esille.   

http://www.foresight.fi/Tulevaisuusaineistoja/Raportteja/Yritystoiminnan%20tulevaisuus.pdf 

 

Palaute: antti@sustainableinnovation.fi  


(c) 2007-2011 sustainableinnovation.fi | kestavainnovaatio.fi