the Blog

Ihmisläheinen teknologia Jyväskylän vahvuutena

keskiviikko, 16.01.2013 klo 21:17/ Antti Hautamäki

Ihmiskeskeinen teknologia (human tech) syntyy yhdistämällä ihmistieteiden osaamista uusimpaan teknologiaan. Tällöin voidaan luoda aivan uudenlaisia palveluja ja tuotteita. Keskeistä on nähdä, että teknologinen osaaminen eri yksin  riitä takaamaan tuotteiden ja palvelujen käytettävyyttä ja tehokkuutta.

 

Agora

 

Idea Human Tech alueen kehittämisestä syntyi Jyväskylän yliopistossa 90-luvulla kun käyttäytymistieteilijät (psykologit, kasvatustieteilijät) ja tietojenkäsittelytieteilijät huomasivat tarvitsevansa toisiaan.  Oivallettiin että tämä yhdistelmä johtaa aivan uudenlaisiin lähestymistapoihin ja tuloksiin. Tämän oivalluksen pohjalta ryhdyttiin ideoimaan erityistä laitosta human tech -alueelle. Agora Center perustettiin 2002 ja se sijoittui uuteen Agora rakennukseen, joka oli valmistunut pari vuotta aikaisemmin juuri edistämään monitieteellistä yhteistyötä. Agora rakennuksen syntyyn vaikutti ratkaisevasti myös Jyväskylän kaupunki, joka päätti profiloitua Human Tech teemalla.

 

Agora Center on ollut menestys monilla mittareilla mitaten. Sen piiristä on toteutettu useita merkittäviä uraa-uurtavia tutkimushankkeita, joilla on ollut myös suuri käytännöllinen merkitys. Esimerkkejä ovat oppimispelit, itsehoitoa tulevat mobiilipalvelut, liikenteen optimointi ja turvallisuus, terveydenhuollon prosessien kehittäminen, tietoturvallisuus jne.   Agora Centerin hankkeilla on rahoitettu myös noin 70 väitöskirjatyötä.

 

Agora Centerin menestys on perustunut monitieteiseen yhteistyöhön yliopiston  sisällä, korkeaan tavoitetasoon ja kiinnostukseen tutkimustulosten soveltamiseen. Määrittelemme tänään Agora Centerin missioksi tuottaa tutkimuslähtöisesti ihmiskeskeisiä ratkaisuja yhteiskunnan haastaviin ongelmiin. Olemme kehittäneet innovaatioprosesseja, joissa rakennetaan siltaa tutkimustuloksista kaupallisiin ja muihin sovelluksiin.

 

Yliopisto on päättänyt perustaa uuden Aivotutkimuskeskusken. Sen avulla voidaan tuottaa entistä tarkempaa informaatiota ihmisen käyttäytymisen perustasta. Kognitiivinen neurotiede on tulevaisuudessa kaiken ihmis- ja käyttäytymistieteen perustana. Aivotutkimuskeskus sijoittuu psykologian laitoksen yhteyteen, mutta se on koko yliopiston ja myös ulkopuolisten tahojen käytettävissä. 

 

Jyväskylän seutu markkinoi itseään vahvasti Human Tech keskuksena. Tälle viestille on vahva perusta yliopiston human technology tutkimuksessa.  Suurena haasteena on nyt syventää yliopiston, yritysten ja julkisten organisaatioiden yhteistyötä. Suuntana pitää olla yhdessä luominen, jossa yliopisto tarttuu yritysten ja julkisten organisaatioiden esiin nostamiin haasteisiin.  Erityisen tärkeää on kehittää human technology lähestymistavan pohjalta uusia ratkaisuja julkisen palvelun ongelmiin. Uusia palvelukonsepteja tarvitaan terveydenhuoltoon, lasten- ja vanhusten huoltoon, työhyvinvoinnin vahvistamiseen ja esimerkiksi turvallisuuteen. Ratkaisut avaavat myös suuria mahdollisuuksia  uuden liiketoiminnan kehittämiseen.   

Kun valtio tekee kasvusopimuksia suurimpien kaupunkien kanssa ja käynnistää uuden Innovatiiviset kaupungit -rahoitusohjelman, niin kaupunkien on kyettävä tunnistamaan aidot vahvuutensa ja valittava kaikkein lupaavimmat kehittämiskohteet. Oma käsitykseni on, että ihmisläheinen teknologia on yksi vahvimmista vaihtoehdoista. 

 

Tämä blogi on julkaistu hieman lyhyempänä Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKESin blogina:

 http://www.htklusterit.fi/blogi/kirjoittajat/anttihautamaki 

 


(c) 2007-2011 sustainableinnovation.fi | kestavainnovaatio.fi