the Blog

Kilpailuykyky syntyy innovaatioista

torstai, 28.03.2013 klo 11:27/ Antti Hautamäki

Kirjoitin oheisen puheenvuoron 3T-lehteen "Mielestäni" kolumniksi, ja se julkaistiin 15.2.2013. Julkaisen sen tässä uudelleen, koska innovaatiokysymystä tulee pitää esillä hallituksen huikeiden yritysverojen alennuspäätösten jälkeen. Veroalet eivät itsestään synnytä kilpailukykyä. Veroale antaa periaatteessa resursseja investointeihin. Mutta resursseja pitää käyttää nimenomaan liiketoiminnan uudistamiseen ja uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Veroale voidaan missata ja ulosmitata johtajapalkkoina ja osinkoina. Blogin perusteesi on usein toistamani väite että olemme innovaatiokilpailussa, emme tuottavuuskilpailussa. 

 

MIELESTÄNI: 

 

Työn tuottavuus ja yksikkötyökustannukset on nostettu keskiöön vilkkaana käyvässä keskustelussa kilpailukyvystä. Kärjistäen sanottuna kilpailukykymme on väitetty rapautuneen korkeiden palkkojen takia. Kiistän tämän jyrkästi.

 

Työn tuottavuuden sijaan on tarkasteltava kokonaistuottavuutta. Siihen vaikuttavat työvoiman lisäksi muun muassa pääomat, raaka-aineet, koneet ja laitteet, tietojärjestelmät, energia, kiinteistöt ja logistiikka. On täysin kenotekoista nostaa työ erityistarkasteluun muiden panosten sijaan.

 

Tuottavuuden nostaminen on pitkällä tähtäimellä tärkeää yritysten kannattavuudelle ja kansantalouden menestykselle. Kilpailukyvyn ohjenuoraksi siitä ei ole.

 

Tosiasiassa olemme innovaatiokilpailussa, jossa tuottavuus on vain yksi osatekijä. Tämän ymmärtäminen johtaa aivan erilaiseen yritystoiminnan strategiaan.

 

Tuottavuus on voimavarojen tehokasta käyttöä, kun taas innovaatioissa on kysymys voimavarojen käytöstä uusilla tavoilla. Perinteinen teollisuuteemme on suurissa vaikeuksissa kysynnän hiipuessa. Teollisuutemme on joutunut ”tavaraloukkoon”, jossa sen tuotteille tulee yhä nälkäisempiä kilpailijoita kehittyvistä maista kuten Kiinasta ja Intiasta. Tässä tilanteessa tuottavuuden nostamisella voidaan hintaa hieman alentaa, mutta silti hävitään markkinaosuuksia.

 

Ainoa tapa parantaa kilpailukykyä on innovoida uusia tuotteita ja palveluita. On erikoistuttava ja luotava uusia markkinoita, joilla ei ole vielä ruuhkaa. On tunnistettava uusia asiakastarpeita ja tuotettava niihin ratkaisuja. Avainsana on asiakaskeskeisyys.

 

Suomen teollisuudella on edessään suuri rakenteellinen muutos kohti palvelutaloutta. Tavaratuotanto ei Suomessa laajamittaisesti enää kannata. Teollisuuden on kyettävä muuntamaan teknologinen osaaminen palveluliiketoiminnaksi, mistä esimerkkejä ovat Kone ja Metso.

 

Palveluliiketoiminnassa keskiössä on henkilökunta. Työstään motivoitunut ja osaava henkilöstö on innovaatiotalouden tärkein voimavara, joten kiristämällä palkkaruuvia heikennetään menestymisen edellytyksiä.


(c) 2007-2011 sustainableinnovation.fi | kestavainnovaatio.fi