get the book / lataa kirja!

Julkaisut

6.12.2015

Kirjoja ja raportteja:

 • Ristiriidan käsitteet Marxilla, Tutkijaliitto 1980 ja 1982
 • Points of View and their Logical Analysis, Acta Philosophica Fennica 41, 1986
 • Tehokkaat palveluorganisaatiot, VAPK 1992
 • Kohti kuntien ja valtion yhteisvastuuta, Kunnan ja valtion suhteiden uudistamislinjat, SM 1995,
 • Kaupunkiko yritys? Kaupungin strateginen johtaminen ja konserniajattelu, Helsingin kaupungin tietokeskus, 1995
 • Suomi teollisen ja tietoyhteiskunnan murroksessa, Sitra 1996
 • Suomi muutosten edellä, Raportti Suomen haasteista, Sitra 2001
 • Kyllä Amerikka opettaa, Edita 2003
 • Innovaatioiden ekosysteemi ja Helsingin seutu, Maailmanluokan innovaatioekologian rakentamisen lähtökohtia. Helsingin kaupungin tietokeskus 2007
 • Kestävä Innovointi, Sitra 2008
 • Sustainable Innovation, Sitra 2010

 

Toimittajana ja kirjoittajana teoksissa:

 • Kognitiotiede, Gaudeamus 1988
 • Palvelustrategiat julkisessa hallinnossa, Hyvinvointi 1990-luvulla, SITRA 1990
 • Hyvinvointivaltio ristiaallokossa, WSOY 1993
 • Tuottaa vai tilata? Palvelujen järjestämisen vaihtoehtoisista tavoista, Helsingin kaupungin tietokeskus 1993
 • Laman merkit työyhteisössä, Muutos, organisaatiokulttuuri ja kognitiiviset mallit, Helsingin kaupungin tietokeskus 1995
 • Yksilö modernin murroksessa, Gaudeamus 1996.
 • Brain, Mind and Physics, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, IOS Press 1997
 • Moderni kognitiotiede, Gaudeamus 2001
 • Suomi uuteen nousuun, Innovaatiot ja osaaminen huipputasolle. Sitra 2004
 • Yhteisöllisyyden paluu, Gaudeamus 2005
 • Innovaatiomedia, Gaudeamus 2007
 • Muutoksen Suomi, Sitra 2008
 • Suuri Siirtymä, Sitra 2009
 • Metropolin hyvinvointi, Espoo 2010
 • Yliopisto palveluinnovaatioiden kehittäjänä, Jyväskylän yliopisto 2011
 • Teollisuus verkottuneessa innovaatiotaloudessa,  Jyväskylän yliopisto 2011
 • Tulevaisuuden kulttuuriosaajat, Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 2011
 • X2 - Tiedon siirtämisestä yhdessä luomiseen, Jyväskylän yliopisto 2011
 • Suuntana innovaatiokeskittymä. Jyväskylän yliopisto 2012
 • Ristiriitainen Tiedepolitiikkamme. Gaudeamus 2012

 


(c) 2007-2012 sustainableinnovation.fi | kestavainnovaatio.fi